Project Description

Historia – Tänk Om…

Author: Klas Holmlund

En historielektion där vi tar en känd historisk händelse och skapar en kort spekulativ historia om hur historien utvecklats om händelsen inte hänt, i form av en animerad kort film.

Vi använder Plotagon för att dramatisera vad som skett i Sverige fem år efter att Gustav III överlevt attentatsförsöket på Kungliga Operan 16 mars 1792.

Nivå / Ålder / Kunskapskrav

Eleverna bör ha läst om Gustav II regeringstid och perioden kring attentatet på Operan, samt ha viss kunskap om hur Sverige utvecklades efter denna händelse.

Förberedelse

Eleverna delas upp i grupper om 3-5 personer. Alla grupper har tillgång till en dator eller iPad.

Uppgiften är som följer:

Det är våren 1797, fem år efter det misslyckade attentatsförsöket på Konung Gustav III. Konungen undkom oskadd från attentatsförsöket, och attentatsmännen och deras konspiration blottlades under sommaren och hösten 1792. Nu är det fem år senare. Visa med en kort film, med en av tre exempelkaraktärer, vad som skett i Sverige och Europa under dessa fem år, när Gustav III fortfarande är konung av Sverige.

Välj en av dessa tre karaktärer, och skapa den i Plotagon. Det är karaktären som berättar i scenen ni sedan skapar.

Cajsa-Stina Svensson, piga

Cajsa-Stina arbetar som piga i ett hushåll på Kungsholmen i Stockholm. Hon är 22 år gammal och ogift. Familjen hon arbetar hos är handelsmän och handlar mycket med Frankrike.
Händelsena i världen, och speciellt i Frankrike, har påverkat hennes husbonde. Låt henne i en kort film berätta litet om sig själv, sitt liv, och hur hon ser på världen.

Carl Strenghielm, fänrik

Carl är 28 år gammal och sedan 10 år tillbaka en fänrik i armén. Han har varit posterad i svenska Pommern men är nu åter stationerad i Stockholm där han väntar på nya order tillsammans med sitt kompani. Svenska Armén står inför nya utmaningar i och med de händelser som skakat världen och speciellt norra Europa de senaste fem åren. Låt Carl i en ögonblicksbild berätta om sin syn på sin egen framtid.

Adolf Erik Torstensson, greve

Adolf Erik är 39 år gammal och den sista greven i släkten Torstensson. Släkten Torstensson har upplevt svåra tider de senaste fem åren, liksom många svenska adelssläkter. Adolf Erik har sålt sitt herresäte och bor nu i en mindre våning i Gamla Stan. Låt honom berätta hur han upplerver nutiden och sin och landets framtid.

Resurser

Förslag på litteratur:

Göran Behre m.fl., Sveriges historia 1521-1809, Almqvist & Wiksell, 1996
Den svenska historien (Bonniers lexikon), band 10 – Gustav III, en upplyst envåldshärskare, Bonniers, 1993
Bra Böckers Lexikon 2000, band 10, Bokförlaget Bra Böcker, 1996

Susanna Hedenborg, Lars Kvarnström, Det svenska samhället 1720-2006, Studentlitteratur AB, 2006
https://www.emersonkent.com/map_archive/europe_1792.htm